ลานไควฟง – Lan Kwai Fong

ลานไควฟง ตั้งอยู่ระหว่าง Wyndham Street และ D’Aguilar Street บนเกาะฮ่องกง ที่แห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนและร้านอาหารที่ได้รับรางวัล