มหาวิหารมะนิลา – ฟิลิปปินส์

มหาวิหารมะนิลา เป็นโบสถ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดของกรุงมะนิลา สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.2497 ถึง 2501 ภายใต้การดูแลของสถาปนิกชาวฟิลิปปินส์ Fernando H. Ocampo มหาวิหารนี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรม