นาขั้นบันไดที่ มูกางจ๋าย (Mu Cang Chai)

มูกางจ๋าย (Mu Cang Chai) เป็นเขตภูเขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเอียนบ๊าย ประเทศเวียดนาม เขตภูเขาแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีนาข้าวที่สวยงามบนลานระเบียงซึ่งเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายฤดู