อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดในไต้หวันนั้น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและความทรงจำของเจียงไคเช็ค